เนาผ้า ยังไงนะ?

posted on 12 May 2012 16:53 by edamae directory Lifestyle

การเนา เป็นส่วนหนึ่งของการทำตะเข็บ เป็นการเย็บชั่วคราวแบบหลวมๆ ก่อนที่จะไปเย็บจริงด้วยมือหรือจักร

 

การเนาต้องเนาจากด้านขวามือไปด้านซ้ายมือ ใช้ด้ายสีที่ไม่เหมือนผ้า จะได้ไม่สับสน ซึ่งจะช่วยให้เห็นความแตกต่างของด้ายเนา กับด้ายที่เย็บจริง

 

การเนา เราอาจเนาด้วยการใช้จักรเย็บผ้า ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้จักรระบบคอมพิวเตอร์ จะมีลายเนาเป็นเส้นด้ายที่มีความกว้างกว่าการเย็บจริง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาหากคุณต้องเนาผ้าที่มีความยาวมากๆได้

 

"การเนา" มีดังนี้

การเนาแบบถี่ (Running Basting Stitch) หมายถึง การเย็บที่มีความห่างเท่าๆ กัน 2 บรรทัด แล้วดึงรูดผ้าให้ย่น

 

 

การเนาไม่เท่ากัน (Uneven Basting Stitch)

หมายถึง การเนาผ้าให้ติดกัน ส่วนใหญ่ใช้เนาแนวตะเข็บชายต่างๆ โดยใช้การเนา ที่แทงเข็มขึ้นเป็นระยะสั้น กว่าการแทงเข็มลง ด้ายที่อยู่บนผ้าจะมีความยาวมากกว่าด้ายที่ด้านหลังของผ้า

 

การเนาเท่ากัน (Even Basting Stitch)

หมายถึง การแทงเข็มขึ้นและลง บนผ้าให้ติดกัน โดยมีระยะความยาวเท่ากันตลอด ทั้งด้ายที่อยู่ด้านบน และด้ายที่อยู่ด้านล่าง (หลัง)ของผ้า สามารถแทงเข็มขึ้นลงหลายๆครั้ง แล้วค่อยคลายผ้าออกให้เรียบก็ได้ ส่วนมากแล้วการเนาเท่ากัน เปมาะกับการใช้เนาผ้าที่มีความกว้าง และยาวไม่เท่ากัน เนื่องจากต้องการต่อผ้าให้มีลักษณะเป็นผืนผ้ามากขึ้น

 

การเนาเฉลียง (Diagonal Basting Stitch)

หมายถึง การเย็บติดผ้าชิ้นหน้า กับผ้าชิ้นชิ้นหลัง หรือ ผ้าซับใน (ผ้าชั้นใน)

ให้ติดกัน การเนาแบบเฉลียงนี้ ระยะความถี่ในการเนาจะขึ้นอยู่กับความละเอียดของการนำไปใช้ ส่วนมากการเนาเฉลียงใช้กับการเนารังดุมผ้า และกระเป๋าเจาะ เพื่อยึด และ ป้องกัน การเคลื่อนที่ของผ้า

 

การเนาแบบช่างเสื้อ (Tailor Basting Stitch)

หมายถึง การเย็บเป็นกลุ่ม โดยกลุ่มๆ หนึ่งจะมีการเย็บ 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 จะเย็บยาว

ครั้งที่ 2-3 จะเย็บสั้น โดยขนาดเท่ากัน

การเนาชนิดนี้จะใช้เย็บผ้าที่มีความหนา ความยาวผ้าที่จะเย็บติดกันมีขนาดเท่ากัน และเป็นการเย็บเพื่อทำเส้นนำทาง ก่อนนำผ้าไปเย็บจริงขั้นต่อไป

 

edit @ 12 May 2012 17:12:21 by edamae

edit @ 12 May 2012 17:21:30 by edamae

Comment

Comment:

Tweet

ั้ั้ั้ี่ัััั ึึึึsad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#1 By (202.29.178.245|202.29.178.245) on 2015-07-03 10:15